Penari yang menunjukkan dengan rapi diperlakukan armpit oleh Tahitian tari dengan senyum

Penari yang menunjukkan dengan rapi diperlakukan Waki oleh Tahitian tari dengan senyum

×