ผู้ C97 Comiket ที่แสดงด้านล่างของ armpit ซึ่งดูเหมือนจะมีกลิ่นหอมโดย muchimuchi

ผู้ C97 Comiket ที่แสดงด้านล่างของ waki ซึ่งดูเหมือนจะมีกลิ่นหอมโดย muchimuchi

×