ขอบคุณที่ผู้เหมือนเทพธิดาที่ยังคงท้องฟ้าเย็นและอุทธรณ์ได้อย่างมั่นคงภายใต้ armpit C97 Comiket

ขอบคุณที่ผู้เหมือนเทพธิดาที่ยังคงท้องฟ้าเย็นและอุทธรณ์ได้อย่างมั่นคงภายใต้ waki C97 Comiket