ผู้เทียนจิที่มีความหนาวเย็นและทำให้ด้านล่างของ armpit จะถูกปัดออกสำหรับเครื่องรางเป็น C97 Comiket

ผู้เทียนจิที่มีความหนาวเย็นและทำให้ด้านล่างของ waki จะถูกปัดออกสำหรับเครื่องรางเป็น C97 Comiket