รางวัลสำหรับเครื่องราง armpit!Hoshimi Rika ที่ถือลูกข้าวภายใต้ armpit

รางวัลสำหรับเครื่องราง waki!Hoshimi Rika ที่ถือลูกข้าวภายใต้ waki