ทั้งสองฝ่ายจะเปิดอย่างเต็มที่แต่ถ้าคุณดูใกล้ชิดคุณจะพบผู้หญิงที่ดูเหมือน Joriarmpit

ทั้งสองฝ่ายจะเปิดอย่างเต็มที่แต่ถ้าคุณดูใกล้ชิดคุณจะพบผู้หญิงที่ดูเหมือน Joriwaki

×