ผู้ของ C96 Comiket ที่แสดงทั้งสองด้านและตอบคำถามการถ่ายภาพ

ผู้ของ C96 Comiket ที่แสดงทั้งสองด้านและตอบคำถามการถ่ายภาพ