มันเป็น Joriarmpit ที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพภายใต้ armpit ของผู้หญิงที่สวยงาม (ช่วงปลายวัยรุ่น) ที่ถูก cosplaying ที่ชิบูย่าฮาโลวีน

มันเป็น Joriwaki ที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพภายใต้ waki ของผู้หญิงที่สวยงาม (ช่วงปลายวัยรุ่น) ที่ถูก cosplaying ที่ชิบูย่าฮาโลวีน

×